Aanmelden

De Vereniging Consument & Geldzaken voert een collectieve rechtsprocedure over de aandelenleaseproducten van Fortis dochter GroeiVermogen. Deze rechtsprocedure is erop gericht om voor de bij ons aangesloten gedupeerden een volledige schadeloosstelling te bereiken. Wanneer u vindt dat u ook gedupeerd bent door GroeiVermogen en u zich wenst aan te sluiten bij de door ons gevoerde rechtszaak, dan dient u lid te worden van de Vereniging Consument & Geldzaken. De contributie bedraagt slechts €23,00 per jaar.

De kosten van de rechtsprocedure neemt de Vereniging Consument & Geldzaken voor haar rekening. Wel vragen wij van de gedupeerden die zich aansluiten een eenmalige bijdrage in de kosten van de rechtsprocedure. Deze eenmalige bijdrage is €20,--.

Persoonlijke gegevens
Geslacht:
Voorletters:
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:
Adres gegevens
Straat:
Huisnummer + toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Overige gegevens
Telefoon overdag:
Telefoon 's avonds:
E-mail adres:
Mijn aandelenlease-product betreft:
Opmerkingen:

Om uw aanmelding te completeren, verzoeken wij u de eerstejaarscontributie (euro 23,00) alsmede de eenmalige bijdrage in de kosten van de rechtsprocedure (euro.20,--) in totaal dus euro. 43,00 over te maken naar onze Postbank (giro)rekening 5587017 t.n.v. Vereniging Consument & Geldzaken te Amsterdam, onder vermelding van 'rechtszaak GroeiVermogen'. Betaalt u per girotel of per girofoon dan a.u.b. ook uw adres bij de overboeking vermelden.

Na ontvangst van uw betaling vindt inschrijving plaats door onze ledenadministratie. Door middel van ons leden(kwartaal)blad informeren wij u verder over de voortgang van de rechtsprocedure.