Veel gestelde vragen
 • Vraag 1 Gaat de rechtsprocedure over ALLE producten van GroeiVermogen?
 • Vraag 2 Ik heb mij zojuist aangemeld; wat is uw IBAN nummer ?
 • Vraag 21: Fortis of ABN Amro nu aansprakelijk ?
 • Vraag 3 Hoe lang gaat de rechtszaak duren?
 • Vraag 4 Hoe voorkom ik een eventuele verjaring van mijn schadeclaim?
 • Vraag 5 Hoe word ik op de hoogte gehouden over de voortgang in de rechtszaak?
 • Vraag 6 Ik heb destijds na afloop van mijn leasecontract uit boosheid mijn contract verscheurd. Heeft aansluiting dan wel zin ?
 • Vraag 7 Ik heb na afloop van mijn aandelenlease-overeenkomst mijn restschuld afgelost. Heb ik mij daarbij niet neergelegd bij de situatie en heeft aansluiting nog zin?
 • Vraag 8 Ik heb na afloop van mijn lease-contract de aandelen overgenomen. Kan ik nu nog wel aanspraken doen gelden op een schadeloosstelling via u?
 • Vraag 9 Ik sloot een aandelenleaseovereenkomst bij DEFAM. Dit is ook een dochter van de Fortis Bank. Heeft het zin om mij aan te melden?
 • Vraag10 Ik sloot een betalingsregeling, waarin ook een zin was opgenomen waarin GroeiVermogen zich vrij pleit van aansprakelijkheid ?
 • Vraag11 Ik voel mij zwaar bedonderd door zowel Fortis als GroeiVermogen. Ik zou graag de rechtszaak bijwonen. Kan dit?
 • Vraag12 Is de rechtszaak alleen van belang voor degene wier leasecontract in een restschuld eindigde ?
 • Vraag13 Meerdere aandelenlease-overeenkomsten GroeiVermogen binnen één gezin
 • Vraag14 Mijn aandelenlease-overeenkomst bij GroeiVermogen is al in 2002 afgelopen. Heeft het nog zin om mij aan te melden als lid?
 • Vraag15 Mijn aandelenlease-overeenkomst bij GroeiVermogen is al in 2002 afgelopen. Is mijn claim op een schadeloosstelling niet inmiddels verjaard?
 • Vraag16 Mijn echtgenote heeft destijds niet meegetekend. Van een kennis die jurist is, vernam ik dat mijn echtgenote nu de vernietiging van de door mij aangegane overeenkomst kan inroepen. Klopt dit?
 • Vraag17 Moet ik na aanmelding als lid een kopie van mijn contract en eventuele andere documenten aan u zenden?
 • Vraag18 Ontvang ik na aanmelding als lid direct een bevestiging van u over mijn aansluiting bij de rechtsprocedure?
 • Vraag19 Valt er al iets te zeggen over het verloop van de rechtszaak
 • Vraag20 Wat doet u precies voor mij ?