Veel gestelde vragen
Vraag14 Mijn aandelenlease-overeenkomst bij GroeiVermogen is al in 2002 afgelopen. Heeft het nog zin om mij aan te melden als lid?
:: Antwoord ::

De omstandigheid dat uw overeenkomst al  de einddatum passeerde, doet u niet uw rechten verliezen op een schadeloosstelling. Rechtsverlies doet zich in het algemeen slechts voor bij:

-verjaring (maar  een verjaring kunt u voorkomen, zie ons antwoord elders in deze reeks 'veelgestelde vragen'. Bovendien zal uw claim normaal gesproken nog niet verjaard kunnen zijn.)

- afstand van rechten doordat u een afstandverklaring ondertekent.

Het heeft dus nog wel degelijk zin om u aan te sluiten bij de door ons gevoerde rechtsprocedure

 


Terug naar het overzicht