Veel gestelde vragen
Vraag 3 Hoe lang gaat de rechtszaak duren?
:: Antwoord ::

Dit valt lastig te voorspellen. Een (collectieve) rechtsprocedure zoals wij die voeren tegen GroeiVermogen duurt in ons land altijd tenminste circa twee jaar, soms langer. Dit betreft dan nog alleen het geding in eerste aanleg bij de rechtbank Dit betreft de periode vanaf de start van de procedure door het uitbrengen van de dagvaarding tot aan de vonniswijzing door de rechtbank. De rechtszaak tegen GroeiVermogen is in april 2005 van start gegaan.

Dit soort rechtsprocedures is niet effectief door middel van een zg. kort geding te voeren. U zult als aangesloten gedupeerde dus enig geduld moeten hebben. 

Het is uiteraard mogelijk dat Fortis/GroeiVermogen na een veroordelend vonnis van de Rechtbank nog hoger beroep instelt bij het Gerechtshof. Ook Consument & Geldzaken kan tegen het vonnis van de Rechtbank hoger beroep instellen, wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. Een hoger beroepsprocedure bij het Gerechtshof duurt ook veelal twee jaar of langer.  Na hoger beroep kan een partij of beide partijen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad in Den Haag.  In een cassatieprocedure wordt er niet meer over de feiten geoordeeld, doch uitsluitend over de toepassing van het recht. 

Een rechtsstrijd die tot en met de hoogste rechter (de Hoge Raad) wordt ''uitgevochten'' kan minimaal 7 jaar vergen, gerekend vanaf de start van de rechtsstrijd. Vaak veel langer !

Via ons leden(kwartaal)blad "Geldzaken"* en via informatie op deze internetsite, informeren wij de aangesloten gedupeerden over de voortgang in de rechtszaak.

* voetnoot: ons ledenblad heet vanaf 1 januari 2008:  Financiele Consument/FC

 

 


Terug naar het overzicht