Veel gestelde vragen
Vraag17 Moet ik na aanmelding als lid een kopie van mijn contract en eventuele andere documenten aan u zenden?
:: Antwoord ::

In de rechtsprocedure worden alle door onze juristen geconstateerde rechtsinbreuken (=juridische fouten) tegen Fortis dochter Groeivermogen in stelling gebracht. Onze claim is gebaseerd op een uitgebreid (voor)onderzoek naar de contractvoorwaarden, de gebruikte brochures etc. etc. Aangezien het hier een collectieve rechtszaak betreft, hoeft u ons geen kopie van uw contract toe te zenden.  Wel van belang is dat wij weten dat u gedupeerd bent door een of meer van de aandelenleaseproducten van GroeiVermogen, zodat dit in onze ledenadministratie kan worden geregistreerd.  Wanneer u zich aanmeldt via deze site, dan blijkt dit automatisch.

Het spreekt verder vanzelf dat u uw eigen administratie inzake uw aandelenleaseovereenkomst op orde dient te houden. Denk daarbij aan contracten, eindafrekeningen en dergelijke. Bewaar die dus goed ! 


Terug naar het overzicht