Veel gestelde vragen
Vraag18 Ontvang ik na aanmelding als lid direct een bevestiging van u over mijn aansluiting bij de rechtsprocedure?
:: Antwoord ::

Na aanmelding en de ontvangst van uw contributiebetaling (inclusief de eenmalige bijdrage) vindt inschrijving plaats door onze ledenadministratie. Direct vanaf de inschrijving wordt de rechtsprocedure tegen GroeiVermogen ook in uw belang gevoerd. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u door toezending van ons leden(kwartaal)blad 'Financiele Consument/FC'. In dit blad zal ook steeds een artikel staan met informatie over de laatste stand van zaken. Aangezien ons ledenblad slechts 4 x per jaar verschijnt kan er dus een flink aantal weken zitten tussen uw aanmelding en de ontvangst van het eerste blad. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Ons ledenblad 'Financiele Consument/FC' verschijnt in 2016 in de tweede week van de maanden: maart, juni, september en december.  Heeft u ons ledenblad niet ontvangen, neem dan contact op met onze afdeling ledenadministratie (tel.:020-6849055) om aldaar uw juiste inschrijving te laten controleren.


Terug naar het overzicht