Veel gestelde vragen
Vraag 8 Ik heb na afloop van mijn lease-contract de aandelen overgenomen. Kan ik nu nog wel aanspraken doen gelden op een schadeloosstelling via u?
:: Antwoord ::

Het overnemen door u van de aandelen betekent niet dat u instemt met de hele gang van zaken rondom uw leaseovereenkomst. Zolang u niet expliciet afstand doet van uw rechten (bijvoorbeeld door een schriftelijke afstandverklaring te ondertekenen) verliest u niet uw rechten op een schadeloosstelling.

Het overnemen van de aandelen op de einddatum vormt overigens een mogelijkheid die  u (contractueel) bij de meeste aandelenlease-overeenkomsten altijd al had. Dit is dus niets bijzonders.


Terug naar het overzicht