Veel gestelde vragen
Vraag11 Ik voel mij zwaar bedonderd door zowel Fortis als GroeiVermogen. Ik zou graag de rechtszaak bijwonen. Kan dit?
:: Antwoord ::
Een civielrechtelijke rechtprocedure voltrekt zich grotendeel door middel van de schriftelijke uitwisseling van standpunten, via de rechtbank, door onze advocaat en de advocaat van GroeiVermogen. Wel vindt er soms, voorafgaande aan het slot van de procedure (de vonniswijzing door de rechter) een pleitzitting plaats. Tijdens zo'n pleitzitting houden de advocaten hun (slot)pleidooien. Zo'n pleitzitting is openbaar toegankelijk, dus ook voor gedupeerden. Wanneer zo'n pleitzitting mocht plaatsvinden, dan kunt u deze zitting op de publieke tribune bijwonen. Zodra er een datum is bepaald voor deze pleitzitting -waarschijnlijk pas najaar 2006- dan zullen wij hiervan melding doen op deze website en in ons ledenblad "Geldzaken"

Terug naar het overzicht