Veel gestelde vragen
Vraag19 Valt er al iets te zeggen over het verloop van de rechtszaak
:: Antwoord ::

Over de uitkomst van de rechtszaak valt uiteraard pas iets te melden zodra er een definitief vonnis is gewezen. Wel valt te melden dat in de rechtprocedure ALLE, door onze juristen geconstateerde rechtinbreuken, tegen Fortis/GroeiVermogen in stelling zijn gebracht. Het gaat hier om een aardige "waslijst". Over de rechtsprocedure valt te melden dat die zich in een aantal onderscheiden etappes zal afspelen. Normaliter voltrekt een civielrechtelijke rechtsprocedure als door ons gevoerd zich in de navolgende etappes (tussen haakjes het te verwachten tijdstip van plaatsvinden).

1 start van de rechtszaak d.m.v. uitbrengen dagvaarding/conclusie van eis (april 2005)

2  vonnis in geding in eerste aanleg (Rechtbank) augustus 2007

3 Oktober 2007  Groeivermogen N.V. gaat in hoger beroep bij Gerechtshof; ook de Vereniging gaat in hoger beroep omdat zij het oneens is met sommige onderdelen van het vonnis van de Rechtbank

In het vonnis van de Rechtbank  is Fortis/GroeiVermogen veroordeeld wegens schending van de wettelijke zorgplicht ten opzichte van de Fortis/GroeiVermogen-leasedeelnemers. Tegen dit vonnis van de Rechtbank is inmiddels (in oktober 2007) hoger beroep ingesteld. De lopende hoger beroepsprocedure heeft, met name in 2009 en 2010, flinke vertraging opgelopen, doordat nader onderzoek nodig was naar verschillende derivatenconstructies die onderdeel vormen van enkele van de aandelenleaseproducten van Fortis/Groeivermogen. 

Na vonnis in hoger beroep kan een (of beide) partijen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. In een cassatieprocedure wordt er door de Hoge Raad niet meer over de feiten geoordeeld, alleen over de toepassing van het recht door de lagere rechter.


Terug naar het overzicht