Veel gestelde vragen
Vraag16 Mijn echtgenote heeft destijds niet meegetekend. Van een kennis die jurist is, vernam ik dat mijn echtgenote nu de vernietiging van de door mij aangegane overeenkomst kan inroepen. Klopt dit?
:: Antwoord ::

Voor aandelenlease-overeenkomsten  die tevens zijn te beschouwen als een vorm van huurkoop of koop op afbetaling van aandelen, geldt inderdaad deze vernietigingsgrond. Voor aandelenlease-overeenkomsten van Dexia Bank is deze vernietigingsgrond in 2004 door de Rechtbank vastgesteld en nadien nogmaals in hoger beroep. Ook in de door ons gevoerde rechtsprocedure tegen Fortis/GroeiVermogen is dit punt -naast vele anderen !- in stelling gebracht. Afgewacht moet worden of de rechtbank de aandelenlease-overeenkomsten van Fortis/GroeiVermogen als gelijksoortig beoordeelt als die van Dexia Bank. Opgemerkt dient verder te worden dat deze specifieke vernietigingsgrond voor uw echtgenote een relatief snelle verjaring kent. Waar standaard een rechtsvordering een verjaringstermijn kent tenminste 5 jaar tot zelfs 20 jaar, geldt voor deze specifieke vernietigingsgrond een verjaringstermijn van slechts 3 jaar. De vernietiging van de door u aangegane overeenkomst kan door uw echtgenote worden ingeroepen tot 3 jaar nadat zij van het bestaan van de door u aangegane overeenkomst weet heeft gekregen. Dit laatste zal van persoon tot persoon verschillen. Wanneer deze, aan uw echtgenote ten dienste staande, vernietigingsgrond binnenkort dreigt te verjaren, dan kan zij verjaring altijd "stuiten". Zie de vraag  over verjaring elders op deze pagina.

Ook wanneer de hier genoemde vernietigingsgrond niet (meer) zou gelden, is de door ons gevoerde rechtsprocedure kansrijk, zulks gezien het zeer grote aantal, door onze juristen geconstateerde, rechtsinbreuken door Fortis/GroeiVermogen.


Terug naar het overzicht