Veel gestelde vragen
Vraag 4 Hoe voorkom ik een eventuele verjaring van mijn schadeclaim?
:: Antwoord ::

Verjaring van uw claim op schadevergoeding kunt u eenvoudig voorkomen door middel van een kort briefje aan GroeiVermogen N.V. te zenden. Zie ook de vraag elders op deze pagina 'veelgestelde vragen'. Ofschoon uw claim tot schadevergoeding op dit moment nog niet verjaard kan zijn, adviseren wij u toch dringend om een eventuele toekomstige verjaring van uw claim te voorkomen door middel van onderstaand 'stuitingsbriefje'' dat u dient te verzenden aan GroeiVermogen N.V. Let wel u dient deze brief ZELF te verzenden, wij doen dit dus NIET voor u.

In zo'n stuitingsbrief dient u, in elk geval, de twee hiernavolgende zinnen op te nemen.

1) Hierbij maak ik u kenbaar dat ik mij alle rechten voorbehoud met betrekking tot mijn aandelenlease-overeenkomst.

2) Deze brief is tevens te beschouwen als een stuiting van een eventuele verjaring.

In de brief kunt u tevens kenbaar maken dat u zich hebt aangesloten bij de door de Vereniging Consument & Geldzaken tegen GroeiVermogen N.V. in gang gezette rechtsprocedure.

Wij adviseren u deze stuitingsbrief per aangetekende post aan GroeiVermogen N.V. te zenden, zodat u een bewijs houdt van de verzending. Het adres van GroeiVermogen N.V. luidt: Postbus 71770, 1008 DG  Amsterdam.

N.B. Ofschoon de door ons gevoerde collectieve rechtsprocedure is gericht op een zo volledig mogelijke schadevergoeding van de bij ons aangesloten Fortis/GroeiVermogen gedupeerden, dient u er ZELF voor te zorgen dat uw individuele schadeclaim op GroeiVermogen niet verjaart. Hiervoor kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Let op:

Na de verzending van een stuitingsbrief aan Groeivermogen N.V. ontvangt u normaliter een ontvangstbevestiging van GroeiVermogen. In die reactiebrief zal GroeiVermogen u mogelijk melden dat  NAAR DE MENING VAN GROEIVERMOGEN uw claim al verjaard is. Deze mening van GroeiVermogen is ONJUIST, want niet in overeenstemming met de rechtspraak van de Hoge Raad over collectieve stuiting van verjaring.  

 

LET OP

betreft het aandelenleaseproduct dat U afsloot het product ''Groeivermogen'' en sloot u dit product af vr ultimo 1997 met KBW Wesselius  Effektenbank (de voorganger van Groeivermogen N.V.) dan dient u de stuitingsbrief te verzenden aan de huidige rechtsopvolger van KBW Wesselius Effektenbank:

ABN Amro Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP  Amsterdam.

Zie ook de mededeling op de pagina NIEUWS op deze website.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Terug naar het overzicht