Veel gestelde vragen
Vraag20 Wat doet u precies voor mij ?
:: Antwoord ::

De Vereniging Consument & Geldzaken voert een zg. collectieve rechtsprocedure tegen GroeiVermogen N.V. In deze rechtsprocedure zijn alle, door onze juristen geconstateerde rechtsinbreuken, tegen GroeiVermogen in stelling gebracht. In deze rechtsprocedure treden wij uiteraard (primair) op in het belang van gedupeerden die lid zijn. Dit spreekt vanzelf; consumentenorganisaties zijn immers ledenverenigingen.  Een collectieve rechtsprocedure wordt niet op naam van iedere individuele gedupeerde gevoerd. Dat hoeft ook niet. Zo'n collectieve procedure heeft als voordeel dat ook gedupeerden zich na de start van de procedure nog kunnen aansluiten. Ofschoon de rechtsprocedure al in april 2005 van start is gegaan, kunt u zich dus toch nog aansluiten.

Met de informatie op deze speciale internetsite en via ons leden(kwartaal)blad 'Financiele Consument/FC'' trachten wij de aangesloten gedupeerden tussentijds zo goed mogelijk te informeren. Procederen én informeren, dat is dus wat wij doen. 

De uiterst geringe contributiebijdrage  van de vereniging van slechts euro.23,00  per jaar biedt uiteraard geen  ruimte om u uitgebreid individueel en persoonlijk te adviseren. Indien u toch zo'n individuele begeleiding/hulp wenst, dan moeten wij u hiervoor ons uurtarief (euro.42,50 per uur incl. BTW) in rekening brengen. Zie over dit laatste ook de informatiepagina Ledenservice in ons leden(kwartaal)blad 'Financiele Consument/FC''. Ons ledenblad verschijnt steeds in de laatste week van de maanden: maart, juni, september en december


Terug naar het overzicht