Veel gestelde vragen
Vraag12 Is de rechtszaak alleen van belang voor degene wier leasecontract in een restschuld eindigde ?
:: Antwoord ::
Geenszins !  De rechtszaak gaat over de totale financiële schade die er door deelnemers is geleden. De rechtszaak is ook gericht op terugbetaling van de verloren gegane inlegbetalingen.  Aansluiting bij de door ons gevoerde (collectieve) rechtszaak tegen Fortis/GroeiVermogen is dus zinvol VOOR ALLE DEELNEMERS aan één of meerdere van de aandelenleaseproducten van Fortis/GroeiVermogen.

Terug naar het overzicht