Veel gestelde vragen
Vraag 21: Fortis of ABN Amro nu aansprakelijk ?
:: Antwoord ::

Ik heb mijn Koerswinststapelaar afgesloten na een uitdrukkelijk advies daartoe door de Fortis Bank.  De Fortis Bank is nu ABN Amro Bank geworden. Moet deze bank nu de schade vergoeden ?

 

De collectieve rechtszaak van ons wordt gevoerd tegen GroeiVermogen N.V. Dit is de partij met wie u een contract bent aangegaan. Wel is de Fortis Bank destijds naar ons oordeel ernstig te kort geschoten bij de advisering van deze (wan)producten. In feite vormden de kantoren van  de Fortis Bank gewoon de buitendienst van  (toenmalige) dochter GroeiVermogen. Over de wisselwerking tussen de aansprakelijkheid van GroeiVermogen N.V. en de ABN Amro als rechtsopvolger van de Fortis Bank is het laatste woord in de rechtsstrijd nog niet gezegd. 


Terug naar het overzicht