Nieuws
Consument & Geldzaken geen voorstander Algemeen Verbindendverklaring magere Duisenberg-schikking (14-04-2006)

In de aandelenlease-affaire van Dexia, destijds onder de naam Legio Lease de grootste aanbieder van aandelenleaseproducten, is vorig jaar via bemiddeling van de inmiddels overleden oud-ECB voorzitter Duisenberg een schikking bereikt. Deze schikking is in de ogen van velen een uiterst magere schikking omdat deze alleen iets regelt over de kwijtschelding van restschulden.  Over terugbetaling van verloren gegane inlegbetalingen wordt in de schikking met geen woord gerept. Dexia wil deze schikkingsregeling nu door het Gerechtshof algemeen verbindend laten verklaren, zodat deze automatisch voor de vele honderdduizenden Dexia gedupeerden gaat gelden. De schikking geldt sowieso niet voor gedupeerden van andere aanbieders, zoals van Fortis/GroeiVermogen. Toch kan er van een eventuele algemeen verbindendverklaring door het Gerechtshof indirect een zekere precedentwerking uitgaan. Om deze reden heeft de Vereniging Consument & Geldzaken haar advocaat verzocht een verweerschrift in te dienen bij het Gerechtshof te Amsterdam tegen een algemeen verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling.  Naar ons oordeel is de Duisenberg-regeling alleen geschikt voor een hele kleine groep Dexia-gedupeerden en dient deze regeling niet algemeen verbindend te worden verklaard voor alle Dexia-gedupeerden. 

Zoals hierboven al aangegeven: de Duisenberg-schikking geldt NIET voor de gedupeerden van Fortis/GroeiVermogen.


Terug naar het overzicht