Nieuws
Maakt één zwaluw nog geen zomer ? Of toch wel ! (02-05-2006)

Gisteren, 1 mei, besteedde de media (Volkskrant, televisie, radio en internet) volop aandacht aan het feit dat Fortis nu enkele tientallen (van de vele tienduizenden !) van haar leasegedupeerden de al veel eerder geclaimde schadevergoeding gaat uitkeren.  Is dit het begin van het einde van het verzet van Fortis in haar eigen lease-affaire ? Dat moet nog maar worden afgewacht. Voorlopig lijkt de strategie van de Fortis Bank eerder op een soort uitrookbeleid.  Fortis heeft, via dochter GroeiVermogen in de periode na 1996 honderden miljoenen verdiend aan de ruim 100.000 leasecontracten die het bij haar klanten sleet. Die honderden miljoenen aan verdiende euro wil Fortis zo veel mogelijk in eigen zak houden. Klagende klanten werden en worden nog steeds ''afgepoeierd'' door Fortis. In de hoogste directieregionen binnen het Fortis-concern zal misschien het besef zijn gaan dagen dat Fortis/GroeiVermogen uiteindelijk bakzeil zal gaan halen in de vele lopende rechtszaken. Alleen probeert Fortis het aantal gedupeerden dat uiteindelijk schadeloos gesteld moeten worden zo klein mogelijk te houden. Uiterst doorzichtig allemaal. Alleen de gedupeerden die, bijvoorbeeld door aansluiting bij onze collectieve rechtszaak, echt in verzet komen tegen Fortis/GroeiVermogen zullen straks hun schade vergoed krijgen. 

 

 


Terug naar het overzicht