Nieuws
Rechtsprocedure bij rechtbank nadert eindfase (18-10-2006)
De rechtsprocedure bij de Rechtbank is inmiddels in een verder gevorderd stadium. Slechts de pleitzitting waarop de slotpleidooien zullen moeten worden gehouden, dient nog plaats te vinden. De rechtbank dient hiertoe binnenkort een datum te bepalen. Wij verwachten dat deze pleitzitting tussen eind oktober a.s. en eind januari a.s. zal plaatsvinden. Voor verdere informatie verwijzen wij onze leden naar de komende editie van ons leden(kwartaal)blad 'Geldzaken'dat eind oktober verschijnt.

Terug naar het overzicht