Nieuws
Rechtszaak al op rol voor vonniswijzing (22-01-2007)

Medio januari jl. is via onze advocaat bekend geworden dat de rechtszaak tegen Fortis/GroeiVermogen inmiddels al door de Rechtbank Utrecht op de rol is geplaatst voor vonniswijzing. Dit betekent dat er nu mogelijk sneller een vonnis verwacht kan worden dan eerder nog door ons werd aangenomen. Aanvankelijk ging onze afdeling juridische ledenservice er nog van uit dat er nog (slot)pleidooien zouden dienen plaats te vinden in de rechtszaak. In de meeste rechtszaken worden geen pleidooien gehouden, maar soms kan dit nuttig zijn om onduidelijkheden weg te nemen die er eventueel nog mochten zijn bij de rechtbank, voorafgaande aan de vonniswijzing, De rechtszaak staat op de rol voor vonniswijzing op 24 januari a.s., maar deze datum zal vermoedelijk passeren zonder vonnis. Gebruikelijk is dat de vonniswijzing dan wordt doorgeschoven naar een datum 6 of 12 weken later. Méér voor de hand liggend is dat het vonnis zal worden gewezen in week 10 (de week van 5 - 11 maart a.s.).

Naschrift d.d. 8 maart 2007: de Rechtbank Utrecht heeft de rechtszaak begin maart doorgeschoven naar de rol voor vonniswijzing in de derde week van april 2007.

Naschrift d.d. 19 april 2007:  Zeer tegen onze verwachting in heeft de Rechtbank Utrecht ook op 18 april (nog) GEEN vonnis gewezen.  Uitdrukkelijk wijzen wij er op dat het de Rechtbank is die bepaalt wanneer er vonnis wordt gewezen. Wij kunnen daarop  geen invloed uitoefenen.

 

 

 

 

 


Terug naar het overzicht