Nieuws
VC&G: tweesporenbeleid om duidelijkheid te krijgen over schadevergoeding (04-12-2007)

Zoals wij al in ons leden(kwartaal)blad 'Geldzaken' eind oktober meldden, is de rechtstrijd met Fortis/GroeiVermogen na het veroordelende vonnis van de Rechtbank Utrecht nog geenszins in het voordeel van de gedupeerden beslist. Weliswaar de veroordeling met betrekking tot vier van de zes aandelenleaseproducten (Beursversneller; Vermogensversneller, Koerswinststapelaar en GroeiVermogen-lease) maar blijvende onduidelijkheid over de hoogte van de schadevergoeding.

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft begin november jl. hoger beroep in gesteld bij het Gerechtshof, onder meer tegen de beslissing van de Rechtbank om geen schending van de wettelijke zorgplicht aan te nemen t.a.v. de producten Millenniumversneller en Jubileumclicker.

Naast het hoger beroep tegen Fortis/GroeiVermogen, heeft Consument & Geldzaken, samen met enkele andere belangenorganisaties van aandelenlease-gedupeerden, een verzoek ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad om cassatie in belang der wet in te stellen.

Zo'n bijzonder cassatieprocedure is mogelijk wanneer aan te tonen valt dat de rechtsspraak (in casu over aandelenlease) zeer uiteenloopt. Dit laatste is het geval. Rechters zijn onderling ernstig verdeeld hoe deze leasecontracten te duiden en daarmee de rechtsinbreuken door de leasebanken. Het doel van zo'n cassatie in belang der wet is om duidelijkheid te verkrijgen over de uiteenlopende rechtsinbreuken door de betrokken leasebanken en daarmee over de gevolgen van deze rechtsinbreuken (nietigheid; schadevergoeding etc.)

 

 


Terug naar het overzicht