Nieuws
Overname Fortis door Staat heeft geen directe gevolgen voor rechtszaak (06-10-2008)

De overname door de Staat der Nederland van bedrijfsonderdelen van Fortis Nederland heeft geen gevolgen voor de lopende rechtszaak tegen Fortis/Groeivermogen. De dochterinstelling Groeivermogen N.V. gevestigd te Amsterdam Zuidoost maakt onderdeel uit van Fortis Investment. Door de eerdere integratie met ABN Amro Asset Management valt Fortis Investment onder het bedrijfsonderdeel waarvan de Belgische overheid en de Franse bank BNP Paribas nu tezamen eigenaar worden. (* zie naschrift !) 

De Vereniging Consument & Geldzaken gaat er van uit dat Fortis Investment en Groeivermogen N.V. als Nederlandse rechtspersonen blijven bestaan. De situatie van Fortis/Groeivermogen gedupeerden is thans min of meer vergelijkbaar met de gedupeerden van Dexia. Bij de Dexia aandelenlease-affaire wordt de rechtszaak gevoerd tegen Dexia Bank Nederland N.V., maar de feitelijk door de rechter toegewezen schadevergoedingen moeten uiteindelijk door de Dexia holding (een Frans-Belgische bank) worden betaald.    

Het bedrijfsonderdeel DEFAM dat ook circa 17.000 eigen aandelenleasecontracten afsloot, valt wel onder Fortis Nederland en de Nederlandse staatsdeelneming.  Zoals aangegeven bij ons antwoord op VRAAG 9 pagina VEELGESTELDE VRAGEN voert de Vereniging Consument & Geldzaken geen collectieve rechtszaak tegen DEFAM. Individuele schadeclaims tegen DEFAM zijn de voorbije jaren wel vaak succesvol gebleken. Schadeclaims tegen DEFAM over leasecontracten waarvan de einddatum al langer dan 5 jaar geleden was, zullen inmiddels veelal zijn verjaard. Onder omstandigheden kunnen gedupeerden van DEFAM aandelenlease soms wel een individuele klachtprocedure opstarten tegen DEFAM bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening KIFID. Zie hiervoor het KIFID reglement op de website www.kifid.nl

 

Naschrift redactie: het vonnis van het Gerechtshof te Brussel van 12 december 2008 waarin is bepaald dat de verkoop van Fortis onderdelen aan BNP Paribas niet volgens de juiste procedurele regels heeft plaatsgevonden, kan mogelijk indirecte consequenties hebben. De lopende rechtszaak tegen Groeivermogen N.V. wordt evenwel gewoon voortgezet.


Terug naar het overzicht