Nieuws
Advocaat-Generaal Hoge Raad buigt zich over zorgplichtschending door leasebanken (27-11-2008)

Op 12 december a.s.* zal de plv. Procureur-Generaal bij de Hoge Raad een advies (''conclusie'') uitbrengen aan de Hoge Raad in een drietal aandelenleaserechtszaken die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd. Eén van de punten in het advies betreft de schending van de zorgplicht die er door leasebanken heeft plaatsgevonden. Ook over de toepasselijkheid van de Wet op het Consumentenkrediet op aandelenlease zal de Hoge Raad voor het eerst oordelen. Ofschoon de drie rechtszaken die momenteel bij de Hoge Raad lopen (nog) niet de aandelenleaseproducten van Fortis/Groeivermogen betreft, is het advies van de P-G wel van belang.  Vermoedelijk in juni 2009 zal het voor het eerst zijn dat ons hoogste rechtscollege een oordeel uitspreekt over deze ''zorgplichtschending''door aandelenleasebanken.   Dit oordeel van de Hoge Raad is eveneens van groot belang in de lopende hogerberoepszaak tegen Groeivermogen.

* naschrift redactie: datum is inmiddels door Parket van de Hoge Raad verschoven naar vrijdag 13 februari 2009.


Terug naar het overzicht