Nieuws
Let op: product Groeivermogen afgesloten vr ultimo 1997 met KBW Effektenbank (22-01-2009)

Heeft u een aandelenleaseproduct ''Groeivermogen'' afgesloten vr ultimo 1997 en is dit contract nog gesloten met KBW Effektenbank (de voorloper van Groeivermogen N.V.) dan EXTRA aandacht voor het volgende.

In een tweetal vonnissen, één van december 2008 en één van medio januari 2009 heeft de Rechtbank Utrecht bepaald dat Groeivermogen N.V. niet aansprakelijk gehouden kan worden voor onrechtmatig handelen (schending van de zorgplicht) door KBW Effektenbank. Voor deze onrechtmatige handelingen is niet Groeivermogen N.V. maar de rechtsopvolger van KBW Effektenbank, namelijk Fortis Bank Nederland N.V. aansprakelijk.

Deze uitspraak betreft ALLEEN de gedupeerden die vr eind 1997 een aandelenleasecontract met de (product) naam Groeivermogen afsloten met KBW Effektenbank.  Deze vonnissen van de Rechtbank Utrecht hebben, naar het zich nu laat aanzien, tot gevolg dat de collectieve stuiting van verjaring van schadeclaims door de start van onze collectieve rechtszaak tegen Groeivermogen N.V. geen werking heeft tegenover KBW Effektenbank (thans Fortis Bank Nederland).  Om verjaring van UW indivduele schadeclaim te voorkomen adviseren wij u dringend om individueel een stuitingsbrief te verzenden aan het hoofdkantoor van de Fortis Bank in Nederland:

Fortis Bank Nederland N.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB  Amsterdam

Voor een voorbeeldtekst voor zo'n stuitingsbrief, verwijzen wij u naar ons antwoord op VRAAG 4 pagina VEELGESTELDE VRAGEN op deze website. Wij adviseren u een stuitingsbrief altijd per aangetekende post te verzenden.

 

 


Terug naar het overzicht