Nieuws
Kifid verschaft wel duidelijkheid over zorgplicht van aandelenleasebanken (29-10-2010)

De Geschillencommissie van het KIFID heeft door middel van een viertal recente uitspraken onlangs duidelijkheid geschapen over de zorgplicht die al in de jaren negentig rustte op banken die aandelenleaseproducten aanboden aan het publiek. Uit de uitspraken in een viertal klachtprocedures blijkt dat de aanbieders vooraf had moeten nagaan of de klant de grote risico's van het product onderkende. Alle 10 instellingen in Nederland die aandelenleaseproducten aan het publiek aanboden hebben deze zorgplicht destijds aan de laars gelapt. De invulling die de Geschillencommissie KIFID aan de zorgplicht geeft komt overeen met de wettelijke bewoordingen en strekking van de zorgplicht zoals die al in 1992 in het Besluit Toezicht Effectenverkeer was geregeld.

In de vier uitspraken geeft het KIFID aan dat 60% van de schade dient te worden vergoed, verhoogd met de wettelijke vertragingsrente. Door geen volledige (100%) schadevergoeding toe te wijzen, geeft de Geschillencommissie KIFID impliciet aan dat ook de deelnemer aan aandelenlease enige mate van eigen schuld treft.

De Vereniging Consument & Geldzaken vindt dat de uitspraken van het KIFID nu een basis kunnen bieden voor een snelle oplossing en schade-uitkering aan de gedupeerden. De Vereniging Consument & Geldzaken zal de moedermaatschappij van Groeivermogen N.V., BNP Paribas, hierover benaderen.   De gewone rechter hanteert overigens een andere invulling van de ''zorgplicht'' dan het KIFID.  

De Vereniging Consument & Geldzaken blijft overigens onveranderd van oordeel dat er in bepaalde gevallen sprake is van misleiding van deelnemers en dat de Wet op het Consumentenkrediet van toepassing is op het kredietelement van effectenlease. Zij zal dit laatste standpunt ook in de lopende collectieve rechtszaak tegen Groeivermogen N.V. blijven uitdragen.  

 


Terug naar het overzicht