Nieuws
Gerechtshof wijst wederom tussenvonnis(tussenarrest) (12-04-2016)

 Enkele dagen eerder dat de roldatum van 12 april heeft het Gerechtshof Arnhem in de collectieve rechtsstrijd met GroeiVermogen N.V. over de aandeneleaseproducten van Fortis/GroeiVermogen wederom een tussenvonnis gewezen.  Het is een opmerkelijk vonnis.  Niet in de laatste plaats omdat een eindvonnis in hoger beroep werd verwacht.  Het Gerechtshof wijst in het vonnis erop dat er binnenkort belangrijke uitspraken worden gedaan door de Hoge Raad (zie hierover het artikel op pagina 13 van het maart nummer van ons ledenblad). Onder die omstandigheden zou het wijzen van een eindvonnis in hoger beroep niet opportuun zijn omdat dit partijen zou dwingen om in cassatie te gaan om rechten te behouden.  Ook wijst het Gerechtshof naar de toepasselijkheid van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.  Partijen wordt nu in de procedure de gelegenheid geboden om zich over de toepasselijkheid van deze Richtlijn uit te laten.

 De alom als belangwekkend gekenschetste uitspraak van de Hoge Raad wordt op vrijdag 27 mei a.s. verwacht.  In de komende editie van ons leden(kwartaal)blad ''FC/ de Financiële Consument'' zullen wij uitgebreider op deze kwestie terugkomen.

Terug naar het overzicht