Nieuws
Vereniging klaar voor Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG (24-05-2018)

De afgelopen maanden heeft de Vereniging een inventarisatie gemaakt van de eisen van de nieuwe (Europese) Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt en die op 25 mei van kracht wordt.


Het beleid dat de Vereniging voert inzake de verwerking van de gegevens van onze leden is nu opgenomen in een zg. Privacyverklaring.  Deze Privacyverklaring kunt u lezen op onze algemene website www.overgeldenzo.nl  

Omdat de Vereniging voor de distributie van haar leden(kwartaal)blad ''FC/de Financiële Consument'' gebruikt maakt de diensten van Uitgeverij Weekblad Pers Media (WPM) en daarnaast met een tweetal (web) hostingproviders, is met deze partijen een verwerkingsovereenkomst gesloten die verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel van verzending (blad) en registratie (lidmaatschap). 


Terug naar het overzicht