Nieuws
Gerechtshof wijst onvolledig en futiel vonnis (28-02-2019)Na NEGEN keer (!) uitstellen heeft het Gerechtshof Arnhem  op dinsdag 26 februari jl. eindelijk vonnis gewezen in de zich voortslepende rechtszaak over de aandelenleaseproducten van Fortis/GroeiVermogen.  Het is na twee eerdere tussenvonnissen nog steeds geen compleet vonnis. Over een enkel punt moet nog in maart een laatste akte worden ingediend en wordt later beslist. Belangrijker is dat het vonnis zich feitelijk conformeert aan de met name door het Gerechtshof Amsterdam gefabriceerde rechtspraak over aandelenlease.  Die rechtspraak levert een gedupeerde van aandelenlease in circa 98% van de gevallen helemaal niets op.  Er wordt dan weliswaar door de rechter uitgesproken dat de bank zijn zorgplicht jegens de deelnemer heeft geschonden, maar die zorgplichtschending wordt vervolgens opgehangen aan de vraag of de deelnemers financieel draagkrachtig was.  Alleen wanneer de deelnemer niet financieel draagkrachtig was, moet de bank 2/3 van de schade vergoeden.  Niet financieel draagkrachtig telt volgens de Hofmodule van de rechtspraak alleen wanneer u destijds ongeveer op bijstands-niveau leefde.  Naar schatting 98% tot 99% van de deelnemers valt hiermee buiten de (door de rechtspraak gebouwde) ''boot''. Daarnaast geldt, conform eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, dat leasedeelnemers die door een onbevoegde tussenpersoon werden geadviseerd volledig schadeloos gesteld dienen te worden.  Advisering door een tussenpersoon -en daarbij gaat het niet om een bankmedewerker- en diens onbevoegdheid dient de leasedeelnemer nog wel te kunnen aantonen.     Na verdere bestudering van het vonnis van 26 februari en overleg met onze advocaat zullen wij de bij ons geregistreerde Fortis/GroeiVermogen gedupeerden binnenkort per brief nader informeren.  Heeft u tussentijds vragen stel ze dan aan onze Juridische ledenservice in Zoetermeer emailadres: consument.geldzaken@wxs.nl 

 

 

   


Terug naar het overzicht