Nieuws
Groeivermogen geen cassatieberoep tegen belangrijke elementen vonnis februari 2019 (6-6-2019)

Blijkens informatie van onze advocaat, Mr. Maliepaard, heeft GroeiVermogen geen cassatieberoep ingesteld tegen het (gemankeerde) vonnis van het Gerechtshof Arnhem. Dit betekent o.m. dat GroeiVermogen eerdere geïncasseerde restschulden op producten Vermogensversneller en Groeiveremogen voor 2/3 deel dient terug te betalen.  Nadere berichten hierover volgen binnenkort op deze website   

 


Terug naar het overzicht