Nieuws
Consument & Geldzaken voert ook actie tegen onrechtmatige BKR-codering van GroeiVermogen-gedupeerden (15-06-2005)

Naast de in april 2005 gestarte rechtszaak tegen GroeiVermogen over de door deze aanbieder aan het publiek aangeboden aandelenleaseproducten, bestrijden juristen van Consument & Geldzaken ook de eventueel doorgevoerde BKR-signalering van GroeiVermogen gedupeerden die weigeren om hun restschuld te voldoen. De Vereniging Consument & Geldzaken heeft aan het Bureau Kredietregistratie BKR in Tiel onlangs laten weten dat achterstand-codering door de Fortis Bank onrechtmatig is en een eventuele medewerking hieraan door het BKR eveneens. In de rechtszaak tegen Fortis/GroeiVermogen is de nietigheid van de oorspronkelijke aandelenlease-overeenkomsten gevorderd. Uit een nietige overeenkomst kan uiteraard geen restschuld en dus  ook geen achterstand in betaling voortvloeien.

 

Naschrift:

Het Bureau Kredietregistratie stelt zich op het standpunt dat zij wettelijk verplicht is betalingachterstanden t.a.v. kredieten  die banken doorgeven te registreren. Anders gezegd, dat zij niet gehouden is de rechtmatigheid of rechtstitel van een opgegeven achterstand te controleren. Een en ander betekent dat pas nadat er een definitief rechterlijk vonnis ligt in de rechtsstrijd met Fortis/Groeivermogen, vastgesteld kan worden of de achterstandcodering terecht is of niet.  

 

bron: verenigingsbureau Consument & Geldzaken


Terug naar het overzicht